การประชุมพิจารณารายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สพป.จันทบุรี เขต 2

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมชาย  อรุณธัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณารายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เพื่อพิจารณาเนื้อหาสาระของการรายงานให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้รับผิดชอบ ณ ห้องประชุมดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป