การจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อการสอนตามแนวทางในศตวรรษที่ 21 ด้วยห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ด้วยรูปแบบ PORNS MODEL

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป