รายงานการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระบบ e-MES

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมชาย อรุณธัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมผู้รับผิดชอบ      การรายงานจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระบบ e-MES ได้เข้าร่วมประชุม ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting เพื่อให้การรายงานผลการขับเคลื่อนงานตามนโยบายเป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมมีสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

 

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป