การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ผ่านสื่อดิจิทัล เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับการดําเนินชีวิต

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป