โครงการสนับสนุนบริจาคหนังสือ ” 30 ปี นานมีบุ๊คส์ ส่งเสริมการเรียนรู้เเละการอ่านตลอดชีวิต เพื่อสร้าง Active Citizen คนเก่ง คนดี รับผิดชอบต่อสังคม “

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมชาย อรุณธัญญา ผอ. สพป.จันทบุรี เขต 2 เป็นประธานในการมอบหนังสือ“บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด”   พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ สพป.จันทบุรี เขต 2 โดยได้ส่งมอบหนังสือดังกล่าวให้กับโรงเรียน จำนวน 10 โรงเรียน ดังนี้ 1. รร.วัดอิมั้ง 2. รร.วัดสะตอน้อย 3. รร. บ้านบ่อเวฬุ 4. รร.บ้านคลองใหญ่ (อ.โป่งน้ำร้อน) 5. รร.บ้านปั้นหม้อ 6. รร.บ้านคลองตาคง 7. รร.วัดวังจะอ้าย 8. รร.บ้านทับสงฆ์ 9. รร. บ้านซับตารี และ 10. รร.วัดคลองตะเคียน เพื่อให้โรงเรียนและนักเรียนได้ใช้ศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ ณ ห้องประชุมดี สพป.จันทบุรี เขต 2

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป