การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของ สพป.จันทบุรี เขต 2

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565  นายสมชาย อรุณธัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เพื่อพิจารณาจัดเรียงลำดับ โรงเรียนคุณภาพ พิจารณาแผน การเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่ายทุกอำเภอ โรงเรียนคุณภาพเสนอชื่อโรงเรียนที่จะดำเนินการจัดทำชุมชนบ้านพักครูประจำอำเภอ      การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ((Memorandum of Understanding : MOU) ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2        กับโรงเรียนคุณภาพ ในการดำเนินงานการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน (โรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ณ ห้องประชุมดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

  

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป