การจัดทำแผนการขับเคลื่อนการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 นายสมชาย อรุณธัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดทำแผนการขับเคลื่อนการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา เพื่อดำเนินการกรอกข้อมูลการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา พร้อมทั้งจัดทำลำดับเวลา (Timeline) การขับเคลื่อนกิจกรรมการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา (โรงเรียนหลักร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย) และจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MOU) ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา และโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษากับโรงเรียนเครือข่าย เพื่อบันทึกข้อตกลงในการดำเนินงานการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2         ผู้ประสานงานอำเภอ และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ณ ห้องประชุมดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

   

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป