การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการขับเคลื่อนของโรงเรียนคุณภาพ

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565  เวลา 14.00 น. นายสมชาย อรุณธัญญา ผู้อำนวยการ สพป.จันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.จันทบุรี เขต 2     ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการขับเคลื่อนของโรงเรียนคุณภาพ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Cloude Meeting)  ณ ห้องประชุมมีสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

 

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป