การประชุมชี้เเจงการจัดทำข้อตกลงการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2564 นายสมชาย อรุณธัญญา ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวอรสา สมัครสมาน ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางกาญจนา นิยมนา ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ  , นายศรัณยพงษ์ เนตรสมานนท์ นักทรัพยากรบุคคล เเละวิทยากรผู้ให้ความรู้ในการจัดทำข้อตกลงการพัฒนางาน (PA) ได้เเก่ นางกาญจนา นิยมนา ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ  โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ประธานศูนย์ประสานงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 15 ศูนย์ เป็นตัวเเทนเข้าร่วมประชุม เเละการประชุมชี้เเจงการจัดทำข้อตกลงการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา -ครูผู้สอน จำนวน 106 แห่ง ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

 

 

 

 

 

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป