การประชุมชี้แจงจัดทำแผนการเรียนรวมของโรงเรียนขยายโอกาส

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายธนพล นาเลาห์ รองผู้อำนวยการ สพป.จันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน            และผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการจัดทำแผนการเรียนรวมของโรงเรียนขยายโอกาส เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนการเรียนรวม ของโรงเรียนขยายโอกาส ที่มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนนักเรียน ตั้งแต่ 0 – 20 คน โดยการสนับสนุนค่าพาหนะให้กับโรงเรียนขยายโอกาส      ที่เตรียมพร้อมที่จะเรียนรวมกับโรงเรียนมัธยมศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Cloud Meeting) ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป