การประชุมพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลเเละนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2564 นายสมชาย อรุณธัญญา ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รองผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 และคณะกรรมการ (ก.ต.ป.น.) ได้เข้าร่วมการประชุมพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป