การประชุมจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 นายสมชาย อรัณธัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้่าง (โรงเรียนทั่วไป) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 และ (โรงเรียนคุณภาพ) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เพื่อพิจารณาจัดตั้งงบบประมาณตามกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประเถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประธานศูนย์ประสานงานระดับเครือข่ายฯ 15 ศูนย์ และกลุ่มนโยบายและแผน ณ ห้องประชุมดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

 

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป