การประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

                             วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสมชาย อรุณธัญญา ผู้อำนวยการ สพป.จันทบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายธนพล นาเลาห์  รองผู้อำนวยการ สพป.จบ.2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย      ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ณ ห้องประชุมดี สพป.จันทบุรีเขต 2

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป