วันที่ 8 ธันวาคม 2564  นายสมชาย   อรุณธัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2       พร้อมด้วย นางลัดดาวัลย์   งามขจรกุลกิจ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพเด็กหญิงเยาวลักษณ์  ศรีโยธา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านมะขาม และมอบเงิน
ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่เสียชีวิต จากกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับความเดือดร้อนฉุกเฉิน จำนวน 2,000 บาท ณ วัดบ้านอ่าง          อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป