ประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการขอรับ การสนับสนุนงบประมาณจากเงินดอกผล กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นายสมชาย อรุณธัญญา ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา        เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามโครงการจากเงินดอกผลกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ    พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมมีสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป