การประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ของ สพป.จันทบุรี เขต 2

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายสมชาย อรุณธัญญา ผู้อำนวยการ สพป.จันทบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ของ สพป.จันทบุรี เขต 2 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.จบ.2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมดี สพป.จันทบุรีเขต 2

 

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป