การประชุมชี้แจงแผนการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รองผู้อำนวยการ สพป.จันทบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแผนการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา เพื่อให้มีความเข้าใจในแนวทางการจัดทำแผนการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา จำนวน 183 โรงเรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกล่มนโยบายและแผน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloude Meeting   ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จันทบุรีเขต 2

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป