การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลการรายงานวันเดินทางมาเรียนของนักเรียนเพื่อขอรับการจัดสรรค่าพาหนะมาเรียนรวม

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายธนพล นาลาห์  รองผู้อำนวยการ สพป.จันทบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลการรายงานวันเดินทางมาเรียนของนักเรียนเพื่อขอรับการจัดสรรค่าพาหนะมาเรียนรวมและโครงการเด็กทะเล….      รักเรียน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการกล่มนโยบายและแผน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง            ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จันทบุรีเขต 2

 

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป