เข้าร่วมพิธีเปิดและอบรมออนไลน์ Stand Up (การลดภัยคุกคามบนท้องถนนและที่สาธารณะ) ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
มอบหมายให้ นางกันญา ลือพงษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมพิธีเปิดและอบรมออนไลน์ Stand Up (การลดภัยคุกคามบนท้องถนน  และที่สาธารณะ) ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting   ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

 

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป