การประชุมผู้ตรวจราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ ๘, ๙ และ ๑๐ และผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

วันจันทร์ที่  29 พฤศจิกายน 2564 นายสมชาย อรุณธัญญา ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวนการ สพป.จันทบุรี เขต 2และผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมผู้ตรวจราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ ๘, ๙ และ ๑๐ และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยมีการนำเสนอนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านความปลอดภัยของผู้เรียนหลักสูตรฐานสมรรถนะ การจัดเก็บข้อมูล Big Data การส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน การจัดการศึกษาตลอดชีพและการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  เพื่อเป็นตัวอย่างของเขตตรวจราชการ ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมเก่ง สพป.จันทบุรี เขต 2

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป