ประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายสมชาย อรุณธัญญา ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.จันทบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินการของสำนักงานเขตพื่้นที่การศึกษาในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้การนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloude Meetingณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2

 

       

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป