การออกตรวจโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายธนพล นาเลาห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย กลุ่มนโยบายและแผน ออกติดตาม  ตรวจสอบ สภาพอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 –2565 และข้อมูลตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคาร  และสิ่งก่อสร้างระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2566 – 2568) ณ โรงเรียนในอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป