การประชุมโรงเรียนในโครงการพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายสมชาย อรุณธัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting) เรื่อง นโยบายการพัฒนาโรงเรียนในโครงการพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และภาพรวมการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องประชุมมีสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป