การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2565) ของ สพป.จันทบุรี เขต 2 ครั้งที่ 2

วันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสมชาย อรุณธัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ครั้งที่2/2564  เพื่อกำหนดกรอบทิศทางในการดำเนินงานของ สพป.จันทบุรี เขต 2 พิจารณาจัดสรรงบประมาณแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565)  ร่วมทบทวนนโยบาย ตรวจสอบ วิเคราะห์ความสอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ และพิจารณาโครงการตามภารกิจของกลุ่ม/หน่วย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมดี สำนักงานเขพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป