วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายนิติศาสตร์  พรมแสงใส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 (Pfizer) สำหรับนักเรียนที่มีอายุ 12 ปี ขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือ เทียบเท่า ในเขตพื้นที่อำเภอขลุง ณ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก ทั้งนี้ นักเรียนดังกล่าวได้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย          ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป