การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

        วันที่ 22 – 23 กันยายน 2564 นายสมชาย อรุณธัญญา  ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมด้วย นางกาญจนา นิยมนา ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ นางสุพรรณี สุทธิประภา ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบงานด้านภาษาไทย และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.จันทบุรี เขต 2

       วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นวิทยากรแกนนำขยายผลการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง เพื่อนำไปพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้กับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาส) จำนวน 25 แห่ง  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

 

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป