เผยแพร่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เผยแพร่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ประจำปีงบประมาณ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒

 

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป