เผยแพร่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

เผยแพร่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป