การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ “การจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา”

วันที่ 25 สิงหาคม 2564  นายธนพล นาเลาห์ รองผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา ผ่านระบบ Video Conference (Google Meet) พร้อมด้วยนางกาญจนา นิยมนา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางสาวกมลพร กลมเกลี้ยง ศึกษานิเทศก์, วิทยากรผู้ให้ความรู้ ได้แก่ นายพัฒนศักดิ์ หอยสังข์ ครูโรงเรียนบ้านคลองลาว และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.จันทบุรี เขต 2 วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในสถานศึกษาและสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา (School MIS) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบงานวัดผลและงานทะเบียน จำนวน 106 แห่ง ณ ห้องประชุมดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป