ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ

วันนี้ ( 5 ส.ค.64) นายสมชาย อรุณธัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ
ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ในการนี้ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
ศึกษาธิการ ครั้งที่ 9/2564 โดยมีวาระการประชุม อาทิ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2564/โครงการนิเทศ ตรวจและติดตามประเมินผล
สำนักงานศึกษา/การเลื่อนตำแหน่งครูและบุคคลากรทางการศึกษาให้ตำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ/
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งรับย้ายโอนข้าราชการครู/ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน/การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู เรื่องเพื่อทราบ อาทิ การประเมินคุณภาพผู้เรียน National Test : NT ชั้นประถมศึกษา /
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน / ผลการสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET เป็นต้น    (ข่าวโดย…ปชส.สพป.จบ2 (ศัณศณี))

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป