ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ เพื่อปรับฐานความคิดให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม

เมื่อวันที่ 27  กรกฎาคม 2564 / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต 2  จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่เพื่อปรับฐานความคิดให้สามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม  โดยจัดกิจกรรมในภาคเช้า  นายสมชาย  อรุณธัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.จันทบุรี  เขต 2  ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  ได้ร่วมเคารพธงชาติ สวดมนต์  และร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ  เรื่อง การปฏิบัติ
หน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้กรอบแนวคิด “จิตบริการ  ประสานใจ  โปร่งใส  เป็นธรรม”  ในการนี้  ได้รับเกียรติจาก นายภูวดล  เหล็กคำ  และ นางสาวกมลรัตน์  เถินภู่วิไล
วิทยากรบรรยายพิเศษ  จาก สำนักงานป.ป.ช. ประจำจังหวัดจันทบุรี   ณ ห้องประชุม ดี สพป.จันทบุรี เขต 2

                   

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป