กิจกรรม 5 ส. สพป.จันทบุรี เขต 2 ร่วมกันต้านภัยโควิด-19

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  ได้จัดกิจกรรม 5 ส. สพป.จันทบุรี เขต 2
ร่วมกันต้านภัยโควิด-19   เชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  เข้าร่วมประกวดการทำ 5 ส. (ห้องปฏิบัติงาน)
ให้อยู่ในดูแลและควบคุมของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
ทั้งนี้  คณะกรรมการฯ  ได้พิจารณาลงคะแนน   ปรากฏผล กลุ่มที่ได้รับรางวัล  ได้แก่
-รางวัลชนะเลิศ        กลุ่มใหญ่           กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
-รางวัลรองชนะเลิศ   กลุ่มใหญ่          กลุ่มนโยบายและแผน  และ กลุ่มบริหารงานบุคคล
-รางวัลชนะเลิศ         กลุ่มเล็ก            หน่วยตรวจสอบภายใน
-รางวัลรองชนะเลิศ   กลุ่มเล็ก            กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล

 

 

 

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป