เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 /นายสมชาย อรุณธัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย
นายภาณพ แจ้งพลอย นายธนพล นาเลาว์ นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส รอง ผอ.สพป.จันทบรุี เขต 2 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้าน
การทุจริต เพื่อขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นเขตสุจริตและสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
ณ ห้องประชุม ดี สพป.จันทบุรี เขต 2  (ปชส.สพป.จันทบุรี เขต 2)

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป