กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online)

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 /นายสมชาย อรุณธัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายภาณพ แจ้งพลอย นายธนพล นาเลาว์ นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต เพื่อขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นเขตสุจริตและสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ณ ห้องประชุม ดี สพป.จันทบุรี เขต 2

 

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป