เวทีสัญจรพื้นที่โรงเรียนเครือข่ายคุณภาพของชุมชน ของจังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นางศิริพร ศริพันธ์ุ ที่ปรึกษาด้านการวิจัยและพัฒนาการศึกษา สกศ. (รก.) พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนด้านกายภาพของโรงเรียนเครือข่ายคุณภาพของชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็น ความต้องการจำเป็นของโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียน

และเพื่อให้เห็นสภาพที่แท้จริงเชิงลึก นำไปประกอบการพิจารณาจัดทำรายงานถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายสมชาย อรุณธัญญา ผอ.สพป.จบ.2 รอง ผอ.สพป.จบ.2 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและและแผน ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนด้านกายภาพแก่คณะผู้รับผิดชอบ ณ โรงเรียนบ้านอีมุย และโรงเรียนวัดเขาตาหน่วย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

 

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป