เวทีสัญจรพื้นที่โรงเรียน Stand Alone ของจังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นางศิริพร ศริพันธ์ุ ที่ปรึกษาด้านการวิจัยและพัฒนาการศึกษา สกศ. (รก.) พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนด้านกายภาพของโรงเรียน Stand Alone เพื่อสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็น ความต้องการจำเป็นของโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียน

และเพื่อให้เห็นสภาพที่แท้จริงเชิงลึก นำไปประกอบการพิจารณาจัดทำรายงานถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายสมชาย อรุณธัญญา ผอ.สพป.จบ.2 รอง ผอ.สพป.จบ.2 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและและแผน

ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนด้านกายภาพแก่คณะผู้รับผิดชอบ ณ โรงเรียนบ้านท่าขาหย่าง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

The gallery was not found!

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป