อบรม Online โครงการหลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai

เนื่องด้วยข้าราชการและลูกจ้างกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้เข้าร่วมอบรม Online โครงการหลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วยราชการ รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2 บรรยาย 5 หัวข้อ ได้แก่ 1. ระบบงบประมาณ (FM) 2. ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (PO) 3. ระบบเบิกจ่าย (AP) 4. ระบบบัญชีแยกประเภท (GL) 5. ระบบทรัพย์สิน (FM)

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป