การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2564)

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายสมชาย อรุณธัญญา ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของ สพป.จันทบุรี เขต 2 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ประธานศูนย์ประสานงานเขตพื้นที่ ณ ห้องประชุมดี สพป.จันทบุรี เขต 2

The gallery was not found!

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป