โครงสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิต และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สพป.จันทบุรี เขต 2