ประชุมชี้แจงการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ผ่านระบบทางไกล Teleconference

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายภิญโญ อิ่มอุไร รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและกลุ่มนโยบายและแผน และครูผู้รับผิดชอบ (ครูแกนนำ) ได้ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบทางไกล Teleconference ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2

The gallery was not found!

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป