การประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียน Video Conference

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต ๒ มอบหมายให้ รองที่รับผิดชอบเข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศ นักจิตวิทยาโรงเรียน ด้วยระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จันทบุรี เขต ๒ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม คือ รอง.ผอ.สพป.จันทบุรี เขต ๒ ผอ.กลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา ศีกษานิเทศก์ ตัวแทนครูประจำชั้น นักจิตวิทยาโรงเรียนและบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

The gallery was not found!

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป