ประชุมการเสนอขอรับงบกระตุ้นเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 2563

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายภิญโญ อิ่มอุไร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ งบดำเนินงานรายการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ระบบไฟฟ้า ประปา ของโรงเรียนในสังกัด

โดยมีประธานศูนย์ 15 ศูนย์ ผู้อำนวยการกลุ่ม/ข้าราชการ กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

The gallery was not found!

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป