วันที่ 31 มีนาคม 2563 นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. ศน. และ ผอ. สถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) ณ ห้องประชุมดี สพป.จันทบุรี เขต 2