มอบเกียรติบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 น.ส.รัตนา อยู่สวัสดิ์ ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 จำนวน 7 ราย ได้แก่ 1.นายกมล ต้นภูเขียว 2.นายศุภากร ทัศนสุวรรณ 3.นางรุ่งนภา เพชรชาย 4.นายคมสัน พันหล้า 5.นางสาวเยาวภา เพ็ชรรัตน์ 6.นายรุจิรวัทน์ วิสุธิเกษตรสกุล 7. นางสาวปัทมา อิ่มผ่อง ณ ห้องประชุม สพป.จันทบุรี เขต 2

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป