การประชุมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการควบรวมสถานศึกษา

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ผู้อำนวยการกลุ่มบุคคล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะครู/เจ้าหน้าที่โรงเรียนบ้านทุ่งบอน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการควบรวมสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านทุ่งบอน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป