บุคลากร

นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ
รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2

นางสุภาภรณ์ อุ้ยนอง
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางสาวลำใย ป้องหมู่
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางศัณศณี ประดิษฐศิลป์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นายอภิชาต เสาวรส
พนักงานธุรการ
นายสัมฤทธิ์ นิยมผล
พนักงานขับรถ
นางสาวศิลาพร ประดิษฐศิลป์
ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ธุรการ
Untitled
ลูกจ้างชั่วคราว คนสวน
นายวชิรพงศ์ แก้วทรายขาว
ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถ
นายจาริต พุทธิวรานุวัตร
ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานรักษาความปลอดภัย
Untitled
ลูกจ้างชั่วคราว แม่บ้าน

คู่มือปฏิบัติงาน

เอกสารเผยแพร่

รายงานการประชุม

ข้อมูลติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ 0-3931-1117

  • ต่อ 101
  • ต่อ 124 (ธุรการ)
  • แฟ็กซ์ 0-3932-7940

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป