รับโล่เชิดชูเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 น.ส.รัตนา อยู่สวัสดิ์ ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 รับโล่เชิดชูเกียรติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือระดับดี ประจำปีงบประมาณ 2562 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป