โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จุดพัฒนาภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 6 – 13 มกราคม 2563 ณ โรงแรมสีดารัสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป