เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้นำ นางสาววรรณพร ก้านสันเที๊ยะ นักเรียนโรงเรียนบ้านตาเรือง ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563 เข้ารับโล่รางวัล และรับโอวาท จากนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

The gallery was not found!

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป