การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารงานตามรอยพระยุคลบาท | สพป.จันทบุรี เขต2