กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บุคลากร

นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ
รอง สพป.จันทบุรี เขต 2

นางวนิดา ปราเวช
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางสาวสุนทรี สุวรรณวงศ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

คู่มือปฏิบัติงาน

เอกสารเผยแพร่

ข้อมูลติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ 0-3931-1117 ต่อ 107

แฟ็กซ์ 0-3932-7940

Email ict.chanthaburi2@gmail.com

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป